Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/112

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta (HE 196/2021 vp; EV 171/2021 vp)

HE 196/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Katja Peltola, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342031
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen