Eduskunnan kirjelmä UM/2021/201

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2020 EK 34/2021 vp – K 7/2021 vp

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Lähetystöneuvos Katja Kalamäki, p. 029 5351518
Asia
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta on antanut eduskunnalle toimintakertomuksen Pohjoismaiden neuvoston toiminnasta vuonna 2020 (K 7/2021). Ulkoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (UaVM 7/2021 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 34/2021 vp) hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Tasavallan Presidentti määrää merkittäväksi pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toiminnasta vuodelta 2020 antaman kertomuksen johdosta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen