Kirjeenvaihtovaltuudet UM/2021/204

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Ulkoministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) toimiston asemasta kirjeenvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja UNICEFin välillä.

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Johanna Lahti, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351709
Asia
Suurlähettiläs, pysyvä edustaja Jukka Salovaaralle tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Miia Rainteelle myönnetään valtuudet tehdä Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) toimiston asemasta kirjeenvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja UNICEFin välillä. Kirjeenvaihdolla sovitaan, että Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden kansakuntien välillä 12. elokuuta 2019 tehtyä sopimusta Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta (UNOPS-sopimus, SopS 1 ja 2/2020) sovelletaan vastaavasti UNICEFin Suomen toimistoon sekä sen toimintaan ja henkilöstöön Suomessa.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs, pysyvä edustaja Jukka Salovaaran tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Miia Rainteen tekemään Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahaston (UNICEF) toimiston asemasta kirjeenvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja UNICEFin välillä.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen