Viran täyttäminen PLM/2021/60

« Tasavallan presidentin esittely 3.12.2021 11.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Petri Laurila, p. 029 5140437

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 14) everstiluutnantti Sami Roikosen 1.1.2022-30.11.2023 väliseksi ajaksi

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.