Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/49

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta (HE 130/2021 vp., EV 148/2021 vp.)

HE 130/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Emma Kari

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, p. +358 295 250 433

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.