Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/49

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta (HE 130/2021 vp., EV 148/2021 vp.)

HE 130/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Leila Suvantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250433
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen