Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/34

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen laiksi Sallan kansallispuistosta (HE 104/2021 vp., EV 165/2021 vp.)

HE 104/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Leila Suvantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5250433
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Sallan kansallispuistosta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen