Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/193

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 201/2021 vp; EV 173/2021 vp)

HE 201/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen