Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/193

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 201/2021 vp; EV 173/2021 vp)

HE 201/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Sarkkinen

Esittelijä

Hallitussihteeri Pekka Paaermaa, p. +358 295 163 004

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.