Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/198

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta (HE 200/2021 vp; EV 174/2021 vp)

HE 200/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Marko Leimio, Hallitussihteeri p.029 5163564
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen