Sopimuksen hyväksyminen OKM/2021/87

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Satu Heikkinen, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330102
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutokset vuodelle 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen