Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/56

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 147/2021 vp; EV 175/2021 vp)

HE 147/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, p. +358 295 160 744

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (liitteet 5 ja 6) tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.