Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/164

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 185/2021 vp; EV 182/2021 vp)

HE 185/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Minna Ojala, p. +35 8295530291

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.