Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/157

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta (HE 176/2021 vp; EV 190/2021 vp)

HE 176/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Markus Teräväinen, p. +35 8295530719

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain autoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta sekä lain ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.