Viran täyttäminen OM/2021/164

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi määräaikainen markkinaoikeustuomari Mirva Kaarina Näsi.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen markkinaoikeustuomarin Mirva Kaarina Näsin 1.1.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.