Viran täyttäminen OM/2021/164

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan esitetään nimitettäväksi määräaikainen markkinaoikeustuomari Mirva Kaarina Näsi.

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan määräaikaisen markkinaoikeustuomarin Mirva Kaarina Näsin 1.1.2022 lukien
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen