Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/27

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta (HE 45/2021 vp; EV 129/2021 vp)

HE 45/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jouko Huhtamäki, Neuvotteleva virkamies p.029 5488556
Asia
Turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä irtisanotaan katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa tehty eurooppalainen yleissopimus (SopS 9/1987).
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja päättää irtisanoa katsojien väkivallasta ja epäsopivasta käyttäytymisestä urheilutilaisuuksissa ja erityisesti jalkapallo-otteluissa tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen sekä vahvistaa lain turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdystä Euroopan neuvoston yleissopimuksesta sekä lain kokoontumislain 12 ja 20 §:n muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen