Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/90

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 162/2021 vp; EV 186/2021 vp)

HE 162/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jorma Kantola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5488215
Esitys
Esitys: Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen