Tehtävään määrääminen OM/2021/168

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Sotilasjäsenten määrääminen korkeimpaan oikeuteen toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2023

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Sotilasoikeudenkäyntilain (326/1983) 3 §:n 3 momentin mukaan sotilasoikeudenkäyntiasian käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa osallistuu säännönmukaisen kokoonpanon lisäksi eräin poikkeuksin kaksi sotilasjäsentä. Sotilasoikeudenkäyntilain 11 §:n 3 momentin mukaan korkeimman oikeuden sotilasjäsenet ja heille varajäsenet määrää tasavallan presidentti. Sotilasjäsenten toimikausi on mainitun pykälän 4 momentin mukaan kaksi vuotta. Korkeimman oikeuden nykyisten sotilasjäsenten toimikausi päättyy 31.12.2021. Korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2023 esitetään määrättäväksi prikaatikenraali Kari Nisula ja lippueamiraali Tuomas Tiilikainen sekä varajäseniksi kenraalimajuri Jari Mikkonen ja prikaatikenraali Rami Saari.

Esitys

Tasavallan presidentti määrää korkeimman oikeuden sotilasjäseniksi prikaatikenraali Kari Nisulan ja lippueamiraali Tuomas Tiilikaisen sekä sotilasjäsenten varajäseniksi kenraalimajuri Jari Mikkosen ja prikaatikenraali Rami Saaren, kaikki toimikaudeksi 1.1.2022-31.12.2023.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.