Viran täyttäminen OM/2021/169

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utter ajalle 1.1.-31.12.2022

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utterin ajalle 1.1.-31.12.2022.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.