Viran täyttäminen OM/2021/169

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utter ajalle 1.1.-31.12.2022

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen määräaikaisen oikeusneuvoksen, OTT, OTK Timo Robert Hjalmar Utterin ajalle 1.1.-31.12.2022.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen