Viran täyttäminen OM/2021/170

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTL, OTK Toni Erik Kaarresalo 1.1.2022 lukien.

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTL, OTK Toni Erik Kaarresalon 1.1.2022 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen