Viran täyttäminen OM/2021/170

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein hallinto-oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan nimitetään määräaikainen oikeusneuvos, hallinto-oikeustuomari, OTL, OTK Toni Erik Kaarresalo 1.1.2022 lukien.

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvoksen virkaan määräaikaisen oikeusneuvoksen, hallinto-oikeustuomari, OTL, OTK Toni Erik Kaarresalon 1.1.2022 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.