Viran täyttäminen PLM/2021/68

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Puolustusministeriö

Pääesikunnan päällikön virkaan nimittäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. +358 295 140 431

Asia

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Vesa Juhani Virtasen nimittäminen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.7.2022-30.6.2027

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää puolustusvoimien henkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Vesa Juhani Virtasen pääesikunnan päällikön virkaan ajaksi 1.7.2022-30.6.2027

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.