Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2021/52

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta (HE 183/2021 vp; EV 167/2021 vp)

HE 183/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Joona Lapinlampi, Hallitussihteeri p.029 5140033
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asevelvollisuuslain muuttamisesta ja lain siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen