Viran täyttäminen PLM/2021/75

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 14) majuri Pasi Jalkasen 1.1.2022-31.12.2024 väliseksi ajaksi
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen