Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/165

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025 annetun lain sekä varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta (HE 186/2021 vp; EV 210/2021 vp)

HE 186/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021—2025 annetun lain muuttamisesta sekä lain varainsiirtoverolain 56 c §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen