Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/72

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tutkimustietovarannosta (HE 177/2021 vp; EV 206/2021 vp)

HE 177/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Katariina Simonen, p. +35 8295330273

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tutkimustietovarannosta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.