Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/78

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 214/2021 vp; EV 207/2021 vp)

HE 214/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Antti Randell, p. +358 295 330 173

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain opintotukilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.