Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/146

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta (HE 158/2021 vp; EV 202/2021 vp)

HE 158/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Anja Liukko, p. +35 8295062078

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.