Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/118

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp, EV 169/2021 vp)

HE 195/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Aino Koskinen, p. 029 5342224

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä helmikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.