Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/118

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2021 vp, EV 169/2021 vp)

HE 195/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Aino Koskinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342224
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä helmikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen