Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/160

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 156/2021 vp; EV 204/2021 vp)

HE 156/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tatu Torniainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162162
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen