Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/59

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 155/2021 vp; EV 179/2021 vp)

HE 155/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Henna Närhi, Hallitussihteeri p.+35 8295330006
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta ja lain ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 sekä lain ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen