Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/74

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 191/2021 vp; EV 196/2021 vp)

HE 191/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Sami Aalto, p. +35 8295330082

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.