Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/58

« Tasavallan presidentin esittely 16.12.2021 13.30

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 148/2021 vp; EV 195/2021 vp)

HE 148/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Kirsi Lamberg, p. +35 8295330397

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.