Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/142

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 181/2021 vp; EV 215/2021 vp)

HE 181/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150008
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaalilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen