Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2021/78

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 135/2021 vp; EV 226/2021 vp)

HE 135/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies p.029 5488573
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaislain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, lain oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen