Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/152

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 164/2021 vp; EV 205/2021 vp)

HE 164/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, p. +358 295 530 444

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.