Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/177

« Tasavallan presidentin esittely 22.12.2021 10.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 212/2021 vp; EV 199/2021 vp)

HE 212/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo, p. +358 295 530 248

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, lain maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta, lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 11 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain valmisteverotuslain 98 a ja 98 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.