Hyppää sisältöön

Arpajaislain uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa rahapelihaittojen torjuntaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2021 11.47
Tiedote 171/2021

Rahapelaamista säätelevää arpajaislaki uudistuu. Uudistuksen keskiössä on rahapelihaittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen ja rahapelikysynnän ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Tasavallan presidentti vahvisti lain 22.12.2021. Lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2022.

Hallitusohjelman mukaisesti lakiuudistuksen lähtökohtana on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu jatkossakin yksinoikeusjärjestelmään. 

Arpajaislain uudistamisen keskeisin tavoite on rahapelihaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen. Tavoitteen mukaisesti tunnistautunut pelaaminen laajenee kaikkeen rahapelaamiseen, Poliisihallituksen mahdollisuuksia puuttua lainvastaiseen markkinointiin vahvistetaan ja rahapeliautomaattien sijoittelussa on jatkossa huomioitava haittojen ehkäisy.

Pakollinen tunnistautuminen laajenee kaikkeen rahapelaamiseen 

Pakollinen tunnistautuminen laajenisi kaikkiin Veikkaus Oy:n peleihin. Pakollinen tunnistautuminen otetaan käyttöön vaiheittain. Kaikki pelaaminen on tunnistautunutta viimeistään vuonna 2024.
Kattava pakollinen tunnistautuminen mahdollistaa rajoitusten ja peliestojen käyttöönoton kaikessa Veikkaus Oy:n tarjoamassa rahapelaamisessa.

Veikkaus Oy on jo ottanut omaehtoisesti käyttöön pakollisen tunnistautumisen hajasijoitetuissa raha-automaateissa tammikuussa 2021 ja yhtiön omissa pelisaleissa heinäkuussa 2021.

Laissa säädetään tunnistautuneen pelaamisen myötä kertyvän peli- ja pelaajadatan käytöstä. Veikkaus Oy:llä on velvollisuus käsitellä dataa haitallisen pelaamisen tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöllä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on oikeus saada Veikkaus Oy:ltä dataa rahapelihaittojen arvioimiseksi ja seuraamiseksi. 

Rahapelien markkinointiin tiukennuksia

Uudistettu arpajaislaki sisältää täsmennyksiä muun muassa Veikkaus Oy:lle sallitun markkinoinnin sisältöön. Laki edellyttää markkinoinnin olevan kokonaisuudessaan maltillista. Erityisen haitallisten rahapelien, kuten raha-automaattien markkinointi kielletään.

Laki velvoittaa Veikkaus Oy:tä sisällyttämään kaikkeen mainontaan tiedon rahapelaamisen ikärajasta ja siitä, mistä pelaaja voi saada tietoa pelaamisen hallinnan mahdollistavista välineistä sekä rahapeliongelmiin apua tarjoavista palveluista. 

Rahapelaamisen ohjaamiseksi arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan nykyisin kielletty vedonlyöntipelien markkinointi sallitaan. Muutos koskee myös sellaisia totopelejä, joiden markkinointi on tällä hetkellä kielletty. Näidenkin pelien markkinointia koskevat uudistetun markkinointisääntelyn mukaiset velvoitteet.

Myös arpajaislain vastaisen markkinoinnin valvontaa tehostetaan. Uutena työkaluna Poliisihallitus voi esittää markkinaoikeudelle hallinnollista seuraamusmaksua arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. Poliisihallitus voi jatkossa kieltää myös yksityishenkilöitä markkinoimasta rahapelejä arpajaislain vastaisesti.

Maksuliikenne-estot yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliselle pelaamiselle

Uutena lakiin tulevat myös maksuliikenne-estot. Estojen kohteena ovat rahapeliyhtiöt, jotka suuntaavat arpajaislain vastaisesti markkinointiaan Manner-Suomeen ja joiden markkinoinnin Poliisihallitus on kieltänyt. Estot koskevat pelaajilta rahapeliyhtiöille suuntautuvia rahapelaamista koskevia maksuja.

Poliisihallitus ylläpitää estolistaa rahapeliyhtiöistä, joille suuntautuva maksuliikenne pankkien ja muiden maksupalveluntarjoajien tulee estää. Estoilla pyritään haittoja ehkäisevästi vaikuttamaan rahapelien saavutettavuuteen. 

Maksuliikenne-estoja koskevaa sääntelyä sovelletaan vuoden 2023 alusta.

Raha-automaattien sijoittelussa huomioitava haittojen ehkäisy

Lakiuudistuksen myötä Veikkaukselle tulee velvollisuus huomioida haittojen ehkäiseminen raha-automaattien sijoittelussa. Lisäksi raha-automaatit on sijoitettava siten, että niiden käyttöä voidaan valvoa esteettömästi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien suojaamiseen. 

Lisäksi Veikkauksen ja raha-automaatin sijoituspaikan haltijan on laadittava omavalvontaa koskeva suunnitelma, jolla varmistetaan valvonta ja haittojen ehkäisyn periaatteiden toteutuminen. 

Veikkaukselle mahdollisuus yritysten väliseen liiketoimintaan

Lakiuudistuksella mahdollistetaan Veikkaus Oy:lle muuta kuin rahapelitoimintaa varten tarkoitetun tytäryhtiön perustaminen. Tytäryhtiö keskittyy pelituotteiden ja palveluiden tarjoamiseen toisille yrityksille, eikä yhtiö saa harjoittaa kuluttajille suunnattua rahapelitoimintaa.

Eduskunnan lausumat

Eduskunta hyväksyi myös kaksi lausumaa:

  1. Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sisäministeriön asetuksessa VN/23729/2021 määriteltyjen vuorokausi- ja kuukausikohtaisten pakollisten enimmäistappiorajoitusten laskemiseksi tunnistautuneena pelattavien rahapelien osalta
  2. Eduskunta edellyttää, että hallitus panostaa ongelmapelaajien ja heidän läheisilleen tarjottavien erilaisten tuki- ja hoitopalvelujen saatavuuteen sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluihin

Lisätietoja:
valtiosihteeri Akseli Koskela, p. 0295 488 526, [email protected]  
neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 0295 488 573, [email protected]
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]