Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/174

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 205/2021 vp; EV 217/2021 vp)

HE 205/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta ja lain eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 28 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen