Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/174

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain sekä eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta (HE 205/2021 vp; EV 217/2021 vp)

HE 205/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 029 5162197

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta ja lain eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 28 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.