Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/173

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rehulain muuttamisesta (HE 206/2021 vp; EV 187/2021 vp)

HE 206/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rehulain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 28 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen