Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/119

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 194/2021 vp; EV 222/2021 vp)

HE 194/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Veli-Matti Syrjänen, Liikenneneuvos p.029 5342124
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen