Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2021/154

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Helinä Teittinen, p. 029 5342017

Asia

Suurlähettiläs Jukka Pietikäiselle tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle Milena Hakanpäälle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välinen lentoliikennesopimus.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Jukka Pietikäisen tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijainen Milena Hakanpään allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.