Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2021/154

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Helinä Teittinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342017
Asia
Suurlähettiläs Jukka Pietikäiselle tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle Milena Hakanpäälle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välinen lentoliikennesopimus.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Jukka Pietikäisen tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijainen Milena Hakanpään allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Perun tasavallan välisen lentoliikennesopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen