Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/143

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 160/2021 vp; EV 203/2021 vp)

HE 160/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, p. +35 8295048263

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rekrytointitukikokeilusta, lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja lain rikosrekisterilain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.