Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2021/77

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2021 14.00

Puolustusministeriö

Tehtävään määrääminen ja kenraalin virkaan nimittäminen Puolustusvoimissa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. +358 295 140 431

Asia

a) Prikaatikenraali Juha-Pekka Keräsen määrääminen Ilmavoimien komentajaksi 1.6.2022 lukien b) eversti Vesa Petteri Valtosen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.3.2022-28.2.2027

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää prikaatikenraali Juha-Pekka Keräsen Ilmavoimien komentajaksi 1.6.2022 lukien ja nimittää eversti Vesa Petteri Valtosen kenraalin virkaan ajaksi 1.3.2022-28.2.2027

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.