Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/36

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2021 14.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2021 vp; EV 232/2021 vp)

HE 233/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Marja Niiranen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530238
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen