Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/172

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2021 14.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 193/2021 vp; EV 218/2021 vp)

HE 193/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, p. +358 295 162 235

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luonnonmukaisesta tuotannosta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.