Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/172

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2021 14.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi luonnonmukaisesta tuotannosta sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 193/2021 vp; EV 218/2021 vp)

HE 193/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, p. 029 5162235
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luonnonmukaisesta tuotannosta ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen