Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/1

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (EV 193/2021 vp ─ HE 154/2021 vp)

HE 154/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Emma Kari
Esittelijä
Hanne Lohilahti, Erityisasiantuntija p.+35 8295250374
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen