Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2021/1

« Tasavallan presidentin esittely 14.1.2022 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta (EV 193/2021 vp ─ HE 154/2021 vp)

HE 154/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Emma Kari

Esittelijä

Erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, p. +35 8295250374

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.