Viran täyttäminen OM/2022/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.2.2022 13.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö Pekka Pulkkinen, p. 029 5150224

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Tero Tapio Vauhkonen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Kirsti Marianne Avola Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Marja Johanna Kantanen Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Oskar Mikael Kulmala Virkaan 5) esitetään nimitettäväksi määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Minna Maria Liimatainen Virkaan 6) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hovioikeuden esittelijä Hilla Ilona Viljamaa

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Tero Tapio Vauhkosen 1.3.2022 lukien, Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Kirsti Marianne Avolan 1.3.2022 lukien, Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Marja Johanna Kantasen 1.4.2022 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Oskar Mikael Kulmalan 1.3.2022 lukien, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, julkisen oikeusavustajan Minna Maria Liimataisen 1.3.2022 lukien ja Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hovioikeuden esittelijän Hilla Ilona Viljamaan 1.3.2022 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.