Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/151

« Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 237/2021 vp, EV 4/2022 vp)

HE 237/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri p.029 5342354
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen