Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/151

« Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 237/2021 vp, EV 4/2022 vp)

HE 237/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitussihteeri Eeva Ovaska, p. 029 5342354

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.