Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/145

« Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 250/2020 vp; KAA 8/2021 vp; EV 15/2022 vp)

HE 250/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 029 5342585

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.