Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2021/55

« Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, lukiolain ja tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 127/2021 vp; EV 9/2022 vp)

HE 127/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Sami Aalto, p. +35 8295330082

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perusopetuslain muuttamisesta, lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta, lain lukiolain muuttamisesta ja lain tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.