Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/26

« Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 8/2022 vp; EV 14/2022 vp)

HE 8/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Risto Sakki, p. +358 295 530 294

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.