Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/169

« Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE 203/2021 vp; EV 1/2022 vp)

HE 203/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö Jaakko Weuro, p. +35 8295530322

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen katettuja joukkolainoja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ja määrää lain luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta ja lain sijoituspalvelulain muuttamisesta tulemaan voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2022, lain Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 8 päivänä heinäkuuta 2022 ja lain luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2022, kuitenkin niin, että luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annettavan lain 10 luvun 1 a §:n 2 momentti tulee voimaan 14 päivänä maaliskuuta 2022

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.